Criteris de compra sostenible

Gran part dels aliments que consumim provenen del sector primari: agricultura, ramaderia i pesca. La gestió insostenible d'aquests sectors comporta un deteriorament irreversible del sòl, deforestació, sobreexplotació dels oceans, etc. Tanmateix si optem per el consum de productes ecològics contrubuirem a respectar molt més el medi ambient. Per aixó es recomanable de prendre hàbits més sostenibles:

- Donar prioritat a l'Agricultura Ecològica a partir dels aliments amb additius i productes agrícoles en lloc de la compra de les explotacions intensives. 

- Comprar aliments de proximitat i de temporada. Es promou l'econòmia local i es redueix el transport. Tambè s'evita l'excés d'envasos i embalatges.

- Triar els productes amb menys embalatge possible. Si és possible comprar begudes en envas de vidre reutilitzable.

- Comprar productes de comerç just, com xocolata, café, sucre, arròs, cereals...