Com es cultiva?

El producte local o de proximitat potencia una agricultura més respectuosa amb el medi ambient. ja que disminueix en gran part la contaminació derivada del transport.

Cal tenir en compte que l’agricultura té un important pes en les emissions de CO2 (un 15-20% del total de les emissions de les activitats humanes) i per tant contribueix negativament al canvi climàtic per mitjà de les desforestacions, la producció animal intensiva, l’ús de fertilitzants, el transport, etc.

Hi ha diferents tipus d'agricultura o de maneres de treballar la terra que respecten en major o menor grau el medi ambient. En destaquem: