ACTUACIONS COMARCALS

El maig de 2013 el Consell Comarcal va aprovar el Pla estratègic per al foment de l'agricultura ecològica de l'Alt Empordà. L'objectiu principal del qual és donar a conèixer i fomentar l'agricultura ecològica a l'Alt Empordà. Aquest tipus d'agricultura és respectuosa amb el medi ambient, el benestar animal i l'obtenció de productes de qualitat, la qual cosa aporta tant beneficis socials com ambientals. Paral·lelament el pla pretén fomentar altres mètodes agrícoles que comparteixin els principis de respecte al medi ambient, especialment la producció local.